Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Doriana Beqiraj

Fakulteti i Mjekësisë Veterinare
Përgjegjësi i departamentit
Grupi Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik

 Edukimi

Prof. Asoc., Fakulteti i Mjekësisë Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2014

PhD, në Mjekësi Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2007

Msc (Shkollë Pasuniversitare), Fakulteti i Mjekësisë Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2001-2003

Studime universitare: Diplomë e integruar e nivelit të dytë, Dega Biologji, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, 1994-1999

 

Lëndët:

Biokimi e kafshëve, Etologji dhe Mirëqënie e kafshëve, Biokimia dhe rregullimi hormonal i prodhimtarisë dhe riprodhimit.

 

Interesat kërkimore

  • Studime të proceseve metabolike në kafshë përmes përcaktimit të treguesve biokimikë dhe metodave elektroforetike të analizimit të proteinave;
  • Vlerësime të ndotjes së organizmave shtazorë nga ksenobiotikë (metale të rënda, pesticide, PCB-të, mikroplastikë) dhe ndikimit të tyre në proceset fiziologjike dhe treguesit biokimikë; Vlerësime të çrregullimeve hematologjike me natyrë neoplasike me anë të metodave të ndryshme diagnostikuese;
  • Studime etologjike (të sjelljes) së kafshëve dhe vlerësime të mirëqënies së kafshëve.

TITULLI

Profesor i Asociuar

 

DEPARTAMENTI

Departamenti i Moduleve Morfofunksionale

 

NDERTESA

Godina e kryesore e Fakultetit të Mjekësisë Veterinare

Zyra: 214

 

EMAIL:          dbeqiraj@ubt.edu.al