Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

DORI RISILIA

Edukimi 

Profesor i Asociuar, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 05.06.2013.

Docent, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2010.

Doktor Shkencash në ekonomi, Departamenti Financë Kontabilitet, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Universiteti Bujqësor i Tiranes, 08.09.2010.

Master Shkencor në Shkencat Ekonomike, “Drejtim i Ndërmarrjeve të Agrobiznesit”, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 22 dhjetor 2006.

Bachelor, Ekonomist Agrar, Departamenti i Drejtim Agrobiznesit, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2004.

Lëndët

Tregjet dhe Institucionet Financiare

Drejtim i Riskut Financiar.

Kerkimet Shkencore

Financë, Tregjet Financiare, Institucionet financiare, Drejtimi i riskut financiar per institucionet financiare.

Titulli :

Profesor i Asociuar

 

Departamenti:

Financë Kontabilitet

 

Ndertesa:

Godina A, FEA

Zyra:

Zyra A 111

Tel:

 

Email:

drisilia@ubt.edu.al