Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Doktoraturë UBT

Doktoraturë UBT

Doktoraturë FBM
Doktoraturë FEA
Doktoraturë FBU
Doktoraturë FSHP
Doktoraturë FMV

Doktoraturë UBT

UBT ofron studime të doktoratës ne te gjitha njësite kryesore te tij, në bazë të projekteve kërkimore-shkencore dhe të zhvillimit të njësive bazë dhe kryesore të UBT.

Njoftime

Kontakti

Koordinatori i doktoraturës
Email: koordinator@ubt.edu.al
Tel: 0355 696825111
Adresa: Zyra Doktoratures, Godina 12, Kati 3, Salla A214