Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Doktoraturë FSHP

Doktoraturë FBM
Doktoraturë FEA
Doktoraturë FSHP
Doktoraturë FMV

Kontakti

Sekretaria e fakultetit te Shkencave Pyjore

Adresa: Rruga Pajsi Vodica, Koder Kamez, 1030 Tirane, Albania

Email: fshp@ubt.edu.al
Tel: 0686076154
Fax(+355)47200874