Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Doktor. Alma Llambiri

Edukimi

Doktor,  nëfushën e  Shkencave  të Prodhimit  Shtazor, Universiteti Bujqësor  i Tiranës,  2011. Dipllomuar në Fakultetin e Mjekësisë Veterinare, Dega Zootekni, në  Institutin e Lartë Bujqësor, Tiranë, 1985

Lëndët:

Mbarështimi i Derrave, Bazat e Prodhimit Shtazor, Sistemet dhe Teknologjitë e mbarështimit të

Derrave, Prodhimtaria dhe cilësia e produkteve në derra

Kerkimet Shkencore

Sistemet  dhe teknologjite e  reja të mbarështimit të derrave,  fokusuar  në prodhimtarinë dhe cilesinë e produkteve në derra.

Titulli :

Staf akademik, Lektor

 

Departamenti:

Departamenti I Shkencave Zooteknike

 

Ndertesa:

Godina e Zooteknisë, Zyra, 312

 

Zyra:

 

 

Tel:

 

 

Email:

a.llambiri@ubt.edu.al