Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Doklea Quku

Edukimi

Prof. Asoc. Teknologjia e Drurit, Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2013

PhD, Shkencat e Teknologjise se Drurit, Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2009

Master Shkencor në Teknologji Druri, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane, 2007

Bachelor në Inxhineri Pyjore, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane , 1992

 

Lendet:

Njohuri per Pyllin, Mbrojtia dhe Imprenjimi i Drurit, Teknologji druri

Interesat kërkimore

Teknologjia e drurit, trajtimet e drurit, llojet kryesore te drurit

Titulli :

Profesor

 

Departamenti:

Industria e Drurit

 

Ndertesa:

Godia FSHP

 

Zyra:

Zyra  204

 

Tel:

0682097862

 

Email:

dquku@ubt.edu.al