Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Ditë Informuese ‘Horizon Europe’

Në kuadër të Programit Horizon Europe, më datë 18-19 Janar 2022 do të organizohen eventet online  “Info-Days for the EU Missions”

Programi i Ditëve Informuese do të fokusohet në temat:

18 Janar

  • Restore our Ocean and Waters by 2030 Mission
  • Cancer Mission 

19 Janar

  • Adaptation to Climate Change Mission
  • 100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030 Mission
  • A Soil Deal for Europe Mission

Për t’u njohur me axhendën dhe për të marrë pjesë ju lutem klikoni në Link: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/eu-missions_en