Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Dita Kombëtare e Vëmendjes ndaj Bibliotekave

  • 17 Nëntor 2017 Biblioteka Shkencore “Mentor Përmeti”, në kuadër të projektit Erasmus+ LNSS (Library Network Support Services), organizoi “Dita Kombëtare e Vëmendjes ndaj Bibliotekave – Library National Awareness Day LNAD. Synimi i këtij aktiviteti ishte krijimi i një dite të caktuar për ndërgjegjësimin e shoqërisë dhe institucioneve shtetërore për rolin e rëndësishëm që kanë bibliotekat në ditët e sotme, si burime të sigurta të informacionit për nxënësit, studentët, stafet akademike dhe specialistët e fushave të ndryshme, në avancimin e tyre drejt botës së dijeve.

Aktiviteti u organizua  në Pallatin e Kongreseve – Tiranë.

Nismëtare në këtë aktivitet ishte Biblioteka Shkencore “Mentor Përmeti”- UBT.  Iu bashkuan këtij aktiviteti edhe Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë, Biblioteka e Kryeministrisë, Biblioteka e Universitetit të Arteve, Biblioteka Kombëtare dhe Universitare  e Kosovës dhe biblioteka të tjera të vendit.