Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Diana Shehu

Edukimi 

Profesore, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2014

Profesore e Asociuar, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2011

Docent, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2010

PhD Ekonomi dhe Politika Agrare,  Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2005

Msc “Ekonomi Agrare”, Universiteti Bujqesor i Tiranës, 2003

Bachelor në Fakultetin e Shkencave Politike Juridike, Dega Filozofi, Universiteti i Tiranës 1985

Lëndët

Komunikim Biznesi, Politikat Publike dhe Zhvillimi Rajonal, Teknikat e Parqitjes dhe komunikimit

Kerkimet Shkencore

Komunikim, Politika Publike, Sociologji.

Titulli :

Prof. Dr, Lektor

 

Departamenti:

Menaxhimi i Turizmit Rural

 

Ndertesa:

Godina A FEA

 

Zyra:

Zyra 118

 

Tel:

0673779919

 

Email:

dshehu@ubt.edu.al