Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Dhurata Feta

Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Departamenti
Pergjegjësi i Departamentit
Stafi Ndihmës Akademik
Programet e studimit

Edukimi

PhD , Departamenti i Teknologjise, Fakulteti i Bujqesise dhe Agromjedisit; Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane, Shqiperi 2007

Master Shkencor , Departamenti i Hortikultures, Fakulteti i Bujqesise, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane, Shqiperi 2003

Universiteti i Tiranes, Fakulteti i Shkencave te Natyres, dega Kimi Industriale. Titulli: Kimist Industrial. Diplome. 1987

 

 

Lendet:

Kimi e Pergjitheshme dhe Inorganike

Analizat e ushqimit dhe Kodeksi ushqimor

Metodat Instrumentale dhe Analizat Sensoriale te Analizes se Ushqimit

 

 

Interesat kërkimore

Bujqesia dhe Mjedisi,  “Vlerësimi i nivelit dhe formave të ndodhjes së disa mikroelementeve në tokat e zonës Lushnje-Fier”

Ushqimi dhe siguria ushqimore

TITULLI

Lektor

 

DEPARTAMENTI

Politika dhe Studimet Evropiane

 

NDERTESA

Godina  FBU, Godia, Bibloteka e Universitetit Bujqesor te Tiranes

 

Zyra

Departamerni Kimi, kati 2

 

TELEFONI

069 25 12 843

 

EMAIL

dfeta@ubt.edu.al

dhurata.feta@hotmail.com