Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Dhimiter Rapti

Edukimi

Doktor i Shkencave në Mjekësi Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 1996

Shkolla Pasuniversitare në Mjekësi Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 1988

Master Shkencor në Mjekësi Veterinare, Diplomimi Mjek Veteriner, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 1988

 

Lëndët:

Sëmundjet e Kafshëve të Shoqërimit

 

 

Interesat kërkimore

Interesi kërkimor konsiston në dhënien, përmirësimin dhe promovimin e teorisë dhe praktikës edukative efektive në fushën e Sëmundjeve të Kafshëve të Shoqërimit.

Përdorimi i qasjeve shkencore nëpërmjet metodave përshkruese, vëzhguese dhe analitike në lidhje me diagnostikën klinike të Kafshëve të Shoqërimit.

Krijimi dhe përmirësimi i mënyrave të mësimdhënies dhe vlerësimit në modulin Sëmundjet e Kafshëve të Shoqërimit.

Publikimet dhe punimet e ndryshme do të mbështesin zhvillimin edukativ dhe do të çojnë në një kuptim dhe përmirësim më të madh të proçeseve dhe rezultateve mësimore në fushën e interesit.

TITULLI

Profesor

 

 

DEPARTAMENTI

Departamenti i Lëndëve  Klinike

 

 

NDERTESA

Godina e Klinikave Veterinare

Zyra Nr. 101

 

TELEFONI

+355 692050089

 

EMAIL

dhimiter.rapti@ubt.edu.al