Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

DEPARTAMENTI I MODULEVE KLINIKE

Stafi ndihmës akademik

 

Dr. Sulo Kotorri
Pozicioni i punës: Përgjegjës i Sektorit të Laboratorëve

E-mail: sulo.kotorri@yahoo.com

 

Shpëtim Keta

Pozicioni i punës: Specialist në Klinikën e Kafshëve të Shoqërimit

E-mail: shpetimketa77@gmail.com

 

Jerina Vukaj

Pozicioni i punës: Përgjegjëse e Aktivitetit Menaxherial të Klinikave Veterinare

E-mail: jvukaj@ubt.edu.al

 

Alfred Velja

Pozicioni i punës: Preparator

E-mail:  alfredvelja@yahoo.com