Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Si të studioni në UBT

Si të studioni në UBT

 

Dëshironi që të kryeni studimet,një kërkim shkencor apo doktoraturë në Universitetin Bujqësor të Tiranës? Më poshtë do të gjeni informacionin që ju nevojitet

 

Studentët

Ne jemi shumë të gëzuar që ju dëshironi të ndiqni studimet në Universitetin Bujqësor të Tiranës. Nivelet e studimit që ofron UBT (bachelor,master shkencor) dhe sezoni provimeve janë. Në kryerjen ë studimeve pranë UBT-së,ju duhet të:

a) Zgjidhni kursin/degën e studimit
b) Afati aplikimit
c) Kërkesat për pranim
d) Kërkesat për gjuhën
e) Tarifa e shkollimit
f) Proçesi I Aplikimit
g) Mundësitë e akomodimit

Studimi në UBT me Erasmus + ose program partneriteti

Ju mund të studioni në UBT si një student në kuadër të një programi shkëmbimi  Erasmus + ose partneriteti që ofron UBT në bashkëpunim me universitetin tuaj. Mënyra më e mirë për të parë nëse ekziston një bashkëpunim I tillë është të shikoni në faqen e ëebit të universitetit tuaj . Nëse ekzsiton një bashkëpunim I tilë ju duhet në fillim të aplikoni për këtë program shkëmbimi në universitetin tuaj.Nëse ju pranoheni ju do të njoftoheni zyrtarisht nga universiteti juaj.Për këtë duhet të kontaktoni me krodinatorin e programit.

 

Kurset e ofruara në gjuhë te huaja

UBT ofron disa kurse gjuhën angleze,frenge dhe gjermane. Ju lutem gjeni më poshtë listën e këtyre kurseve të studimit.

 

1-Aplikoni në universitetin tuaj për programin e shkëmbimit

Me qëllim që të regjistroheni në UBT si një student Erasmusi nga një universitet partner,ju në fillim duhet të aplikoni për një program shëkmbimi nëpërmjet universitetit tuaj.

2-Plotësoni formularin e aplikimit

Ju mund të aplikoni për student duke plotësuar formularin online të aplikimit.Afatet kruyesore që duhet të mbani mend janë:

1 Qershor për semestrin dimëror
1 Dhjetor për semestrin e ardhshëm veror

3-Printoni formularin e regjistrimit

Pasi të fusni të dhënat tuaja,ju lutem printoni formularin e regjistrimit.Shikoni informacionin e regjistruar dhe bëni ndonjë korigjim të mundshëm dhe më pas printojeni dhe firmoseni.

4-Dërgojeni formularin me email

Përfaqsuesi i programit në universitetin tuaj  duhet të konfirmojë dhe aprovojë aplikimin tuaj, ta firmosë dhe ta dergojë atë në përsonin përgjegjës të kontaktit në UBT i cili do ju informojë për aplikimin tuaj.

5-Aplikoni për vizë

Studentët të cilët kanë marrë një konfirmim pozitiv për aplikimin duhet të aplikojnë për vizë për periudhën e studimit në UBT.Informacionin mbi shtetasit që kanë nevojë për vizë mund ta gjeni në ëeb e Ministrisë së Punësve të Jashtme (http://www.punetejashtme.gov.al/)

6-Dorëzoni dokumentat për regjistrimin tuaj

Pas dorëzimit të gjithë Dokumentave në zyrën e Marrëdhënive me Jashtë do të bëhet regjistrimi

Prof. Gani Moka
Përgjegjesi i Zyres me Institucionet dhe Donatorët
Tel:+355692099001
E-mail: ganimoka@hotmail.com