Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Si të studioni jashtë UBT

Si të studioni jashtë UBT

 

Ne jemi të kënaqur që ju jeni të interesuar që të qëndroni jashtë si student, doktorant, kërkues shkencor ose punonjës.

 

Studentët

Situata pandemike COVID 19 e ka bërë më të komplikuar shkëmbimin e studentëve dhe vajtien në institucione të tjera jashtë vendit.Mësimi I një gjuhe të re,fitimi një eksperience të re dhe njohja e traditave dhe kulturës janë disa nga përfitimet tuaja.Duke qëndruar dhe studiuar jashtë ju do të ndryshoni këndvështrimin tuaj për jetën.Për këtë ju duhet të planifikoni mirë universitetin ku do të studioni si dhe do të kryeni kërkimin shkencor.Zyra jonë ka kënaqësinë që t’ju këshillojë,mbështesë nës rast se jeni duke studiuar jashtë apo jeni duke kryer një praktikë internshipi.Për më shumë ju mund të kontaktoni me zyrën tonë në adresën e mëposhtme: iroaut@ubt.edu.al.

 

Stafi Akademik dhe Studentët e Doktoraturës

Për stafin akademik qëndrimi jashtë dhe përfitimi i eksperiencave të reja shkencore dhe mësimdhënëse përbëjnë bazën jo vetëm për krijimin e rrjeteve ndërkombëtare të bashkëpunimit, por edhe për rritjen e nivelit profesional. Më shumë informacion për studentët e doktoraturës dhe stafin akademik mund të gjeni në adresën e zyrës sonë

 

Mundësitë e Financimit

Prof. Gani Moka
Përgjegjesi i Zyres me Institucionet dhe Donatorët
Tel:+355692099001
E-mail: ganimoka@hotmail.com