Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Sektori i Sekretarisë Mësimore dhe Shërbimit për Studentët – Tarifat

Rreth Nesh
Detyrat kryesore të zyrës
Tarifat
Udhëzues dhe Manual Pagese
Programet e Studimit
Njoftime

Sektori i Sekretarisë Mësimore dhe Shërbimit për Studentët – Tarifat

Kontakt

Dr. Albana Gjoni
E-mail: agjoni@ubt.edu.al