Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Sektori i Projekteve Horizon 2020 – Rreth Nesh

Rreth Nesh
Detyrat kryesore të zyrës
Projektet Horizon 2020
Njoftime

Sektori i Projekteve Horizon 2020 – Rreth Nesh

 

Projektet Horizon 2020 Financohen nga Komisioni Evropian dhe synojnë nxitjen e bashkëpunimit të kërkuesve në universitete dhe qendra kërkimore në të gjithë Evropën dhe më gjerë për rritjen e cilësisë së kërkimit në nivelet më të larta. Nëpërmjet bashkëpunimit të qendrave të ndryshme kërkimore synohet të rritet cilësia e kërkimit në kufijtë e dijes aktuale.  Janë projekte me financim të lartë dhe njëkohësisht me kërkesa shumë të larta cilësore. Për më tepër informacion mund ti drejtoheni Zonjës Amalia Tola Përgjegjëse e zyrës së projekteve Horizon 2020 ose mund të konsultoni faqen e internetit https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020

Kontakt

Dr. Amalia Tola
E-mail: atolaj@ubt.edu.al