Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Sektori i Projekteve Horizon 2020 – Detyrat Kryesore të Zyrës

Rreth Nesh
Detyrat kryesore të zyrës
Projektet Horizon 2020
Njoftime

Sektori i Projekteve Horizon 2020 – Detyrat Kryesore të Zyrës

Kontakt

Dr. Amalia Tola
E-mail: atolaj@ubt.edu.al