Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Sektori i Projekteve COST – Rreth Nesh

Rreth Nesh
Detyrat kryesore të zyrës
Projektet COST
Njoftime

Sektori i Projekteve COST – Rreth Nesh

 

Projektet COST janë projekte të financuara nga Komisioni Evropian dhe kanë për qëllim forcimin e bashkëpunimit të kërkuesve në vende të ndryshëm. Nëpërmjet financimit të këtyre projekteve synohet lidhje më e mirë e kërkuesve që punojnë në fusha të ngjashme, por edhe në fusha të ndryshme në rrjete ku ato mund të komunikojnë dhe rrisin efektivitetin e kërkimit. Në këto projekte financohet pjesëmarrja në rrjet (network), pjesëmarrja në konferenca, kurse të shkurtra specializimi apo kurse kualifikimi me pjesëmarrjen e shumë kërkuesve, si dhe aktivitete të tjera të rrjetit (network-ut) të krijuar. Projektet kanë një gjatësi kohore deri në katër vjet.

Më shumë inforamcion gjeni në faqen e internetit https://www.cost.eu/

Kontakt

Dr. Luziana Hoxha
E-mail: lhoxha@ubt.edu.al