Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Sektori i Programeve ERASMUS dhe Mobiliteteve – Rreth Nesh

Rreth Nesh
Detyrat kryesore të zyrës
Projektet Erasmus+
Njoftime

Sektori i Programeve ERASMUS dhe Mobiliteteve – Rreth Nesh

 

Projektet Erasmus+ financohen nga Komisioni Evropian dhe mbështesin mësimdhënien, trajnimin dhe sportet në Evropë. Nëpërmjet këtyre projekteve bëhet e mundur lëvizja e studentëve dhe stafit akademik në universitete partnere në Evropë për një periudhë deri në një semestër. Studentët mund të shkojnë në një universitet jashtë vendit për të vazhduar studimet për një semestër, për të kryet praktikën mësimore, apo edhe për të hartuar temën e diplomës master. Universiteti Bujqësor merr pjesë në një numër të madh projektesh Erasmus + ku janë të përfshirë mjaft universitete në Itali, Gjermani, Poloni Turqi etj. Për më tepër informacion mund ti drejtoheni Dr. Esmeralda Sotiri Përgjegjëse e zyrës së projekteve Erasmus+ ose mund të konsultoni faqen e internetit https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

Kontakt

Dr. Esmeralda Sherko
E-mail: esherko@ubt.edu.al / esotiri@ubt.edu.al