Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Sektori i Programeve dhe Kurrikulave – Programet e Studimit

Rreth Nesh
Detyrat kryesore të zyrës
Programet e Studimit
Kuotat sipas cikleve të studimit
Njoftime

Programet e Studimit

 

Universiteti Bujqësor i Tiranës gjatë Vitit Akademik 2021-2022 ofron programe studimi  në  të gjitha ciklet e studimit të parashikuara në Ligjin e Arsimit të Lartë, Ligjin Nr. 80/2015:

  1. Programe profesionale 2-vjeçar
  2. Programe të Ciklit të Parë , Bachelor
  3. Programe të Ciklit të Dytë, Master I Shkencave dhe Master Profesional
  4. Programe te Ciklit të Tretë, Master Ekzekutiv dhe Doktorature

Shperndarja e Programeve të Studimit sipas Fakulteteve dhe Cikleve te Studimit janë:

 

Kontakt

Prof. As. Dr. Etleva Jojic
E-mail: ejojic@ubt.edu.al