Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Sektori i Programeve dhe Kurrikulave – Njoftime

Rreth Nesh
Detyrat kryesore të zyrës
Programet e Studimit
Kuotat sipas cikleve të studimit
Njoftime

Sektori i Programeve dhe Kurrikulave – Njoftime

Kontakt

Prof. As. Dr. Etleva Jojic
E-mail: ejojic@ubt.edu.al