Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Sektori i Karrierës dhe Alumni – Njoftime

Rreth Nesh
Detyrat kryesore të zyrës
Qëndra e Karrierës
Klubet Studentore
Alumni UBT
Bordi Alumni
Foto dhe Aktivitete
Njoftime

Sektori i Karrierës dhe Alumni – Njoftime

Kontakt

Prof.As. Dr. Dritan Laci
E-mail: dlaci@ubt.edu.al