Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Projektet Kombetare (PKKZH)

Rreth Nesh
Detyrat kryesore të zyrës
Projektet Kombëtare dhe dypalëshe
Njoftime

Projektet Kombetare (PKKZH)

 

Projekte Kombëtare të Kërkimit dhe të Zhvillimit dhe Projekte të Infrastrukturës së Kërkimit Shkencor 

Projekte Kombëtare të Kërkimit dhe të Zhvillimit financohen nga Qeveria Shqiptare nëpërmjet Agjencisë Kombëtare e Kërkimit Shkencor, Teknologjisë dhe Inovacionit (AKKSHTI). Këto projekte kanë për synim të nxisin zhvillimin e kërkimit në Shqipëri. Projektet Kombëtare të Kërkimit dhe të Zhvillimit financojnë kërkimin në fusha të ndryshme, ose edhe përmirësimin  infrastrukturës kërkimore t Institucioneve kërkimore Shqiptare. Për më tepër informacion mund ti drejtoheni Zonjës Romina Kote Përgjegjëse e zyrës së projekteve Kombëtare ose mund të konsultoni faqen e internetit http://nasri.gov.al/rreth-akkshi/

Kontakt

Dr. Romina Koto
E-mail: rkoto@ubt.edu.al