Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Profili Ndërkombëtar i Bashkëpunimit të UBT

Informacion për Studimet brenda dhe jashtë vendit
Projektet e UBT

Erasmus

Horizont 2020

IPA

COST

INTEREG

Projekte të tjera

Profili Ndërkombëtar i Bashkëpunimit të UBT

Informacioni i shkurtër

Databaza e Institucioneve që ka marrëdhënie jashtë vendit

Profili Kombëtar i Bashkëpunimit të UBT

Informacioni i shkurtër

Databaza e Institucioneve që ka marrëdhënie jashtë vendit

Bashkëpunimi Ndërkombëtar me Universitete

Organe të qeverisjes vendore

Biznese

Organigrama

Organigrama

Rregullore

Rregullore

Projektet

Projektet

Informohu

Informohu

Profili Ndërkombëtar i Bashkëpunimit të UBT

 

Universiteti Bujqësor i Tiranës ka një bashkëpunim të gjerë në nivel ndërkombëtar.Ai është partner në një sërë programesh bashkëpunimi,rrjetesh ndërkombëtare të institucioneve të arsimit të lartë dhe ofron mundësi të shumta për studentët vendas dhe të huaj për shkëmbimin e tyre dhe për studiuesit.Zyra e marrëdhënive  me jashtë mbështet Universitetin në forcimin e profilit të tij ndë nivel ndërkombëtar.

 

Prof. Gani Moka
Përgjegjesi i Zyres me Institucionet dhe Donatorët
Tel:+355692099001
E-mail: ganimoka@hotmail.com