Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Profili Ndërkombëtar i Bashkëpunimit të UBT – Informacion i Shkurtër

Profili Ndërkombëtar i Bashkëpunimit të UBT – Informacion i Shkurtër

 

Universiteti Bujqësor i Tiranës ka një bashkëpunim të gjerë në nivel ndërkombëtar.Ai është partner në një sërë programesh bashkëpunimi,rrjetesh ndërkombëtare të institucioneve të arsimit të lartë dhe ofron mundësi të shumta për studentët vendas dhe të huaj për shkëmbimin e tyre dhe për studiuesit.Zyra e marrëdhënive  me jashtë mbështet Universitetin në forcimin e profilit të tij ndë nivel ndërkombëtar.

Prof. Gani Moka
Përgjegjesi i Zyres me Institucionet dhe Donatorët
Tel:+355692099001
E-mail: ganimoka@hotmail.com