Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Organigrama e Drejtorisë së Shkencës dhe Promovimit Akademik

Rreth Nesh
Organigrama
Rregulloret
Karta Europiane për kërkuesit Shkencor
Kodi i Etikës në kërkimin Shkencor
Prioritetet e Kërkimit Shkencor
Konferencat Shkencore në UBT
AJAS
Informohu

Organigrama e Drejtorisë së Shkencës dhe Promovimit Akademik

 

 

Kontakt

Drejtori: Prof.Dr. Ferdi Brahushi
E-mail: fbrahushi@ubt.edu.al