Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Organigrama e Drejtorisë së Projekteve dhe Zhvillimit

Organigrama
Rregullore

Rregullore

Projektet
Informohu

Informohu

Drejtori

Evan Rroço

Specialiste

Klea Nikolla

Zyra e Projekteve

IPA

Përgjegjës i Zyrës

Hajri Hasko

Zyra e Programeve0
ERASMUS dhe Mobiliteteve

Përgjegjëse e Zyrës

Esmeralda Sherko

Zyra e Projekteve COST

Përgjegjëse e Zyrës

Luiziana Hoxha

Zyra e Projekteve INTEREG

Përgjegjëse e Zyrës

Erdona Demiraj

 

Zyra e Projekteve CEPUS

Përgjegjës i Zyrës

Elton Basha

 

Zyra e Projekteve CEPUS

Përgjegjëse e Zyrës

Amalia Tola

 

Zyra e Projekteve CEPUS

Përgjegjëse e Zyrës

Romina Koto

 

Kontakti

Drejtori Profesor Evan Rroço
email:erroco@ubt.edu.al Specialiste Klea Nikolla