Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Organigrama e Drejtorisë së Marrëdhënieve Institucionale

Drejtoria e Marrëdhënieve Institucionale përbëhet nga 2 sektorë:

1-Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë
2-Sektori i Marrëdhënieve me Institucionet dhe Donatorët

 

 

Dr. Elsa Zela
Përgjegjëse e Sektorit te Marrëdhenieve me Jashte
Rruga Paisi Vodica 1025 Koder-Kamez
Tel dhe Fax: 355 47 200 874
Website: ubt.edu.al
E-mail: iroaout@ubt.edu.al

Harta e Kampusit