Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Organe të qeverisjes vendore

Informacion për Studimet brenda dhe jashtë vendit
Projektet e UBT

Erasmus

Horizont 2020

IPA

COST

INTEREG

Projekte të tjera

Profili Ndërkombëtar i Bashkëpunimit të UBT

Informacioni i shkurtër

Databaza e Institucioneve që ka marrëdhënie jashtë vendit

Profili Kombëtar i Bashkëpunimit të UBT

Informacioni i shkurtër

Databaza e Institucioneve që ka marrëdhënie jashtë vendit

Bashkëpunimi Ndërkombëtar me Universitete

Organe të qeverisjes vendore

Biznese

Organigrama

Organigrama

Rregullore

Rregullore

Projektet

Projektet

Informohu

Informohu

5.2.2 Institucione
Nr. Institucioni Shteti Periudha e Marreveshjes Pikat e bashkepunimit sipas marreveshjes
Fillimi Mbarimi 1 2 3 4
1 Federata Shqiptare e  Sporteve me Kuaj Shqipëri 23.04.2013 Pa afat
2 Agjensia Kombetare e Ushqimit Shqipëri 23.06.2016 Pa afat
3 Ministria e Bujqësisë , Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave për Shërbimin e Mbrojtjes së Bimëve Shqipëri 15.05.2014 Pa afat
4 Qëndra e Nanoteknologjive Shqipëri 2009 Pa afat
5 Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave Shqipëri 2008 Pa afat
6 Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit Shqipëri 25.02.2008 Pa afat
Prof. Gani Moka
Përgjegjesi i Zyres me Institucionet dhe Donatorët
Tel:+355692099001
E-mail: ganimoka@hotmail.com