Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Ekipi i Drejtorise së Marrëdhënieve Institucionale

Ekipi i Drejtorisë së Marrëdhënieve Institucionale

Drejtori

Prof. Dr. Elvin Toromani

Drejtor i  Drejtorisë së Marrëdhënieve Institucionale

CV

Kontakt

Shiko profilin e plotë

Sektori i Marrëdhënieve Ndërkombëtare me Jashtë

Dr. Elsa Zela

Përgjegjëse e Sektorit te Marrëdhëniet me Jashtë

CV

Kontakt

Shiko profilin e plotë

Sektori i Marrëdhënieve me Institucionet dhe Donatorët

Prof. Gani Moka

Përgjegjës i Sektorit te Marredhenieve me Institucionet dhe Donatoret

CV

Kontakt

Shiko profilin e plotë

Kontakt

Drejtori i Drejtorisë së Marrëdhënieve Institucionale
Prof.Dr. Elvin Toromani

Tel: 0699198055

E-mail: etoromani@ubt.edu.al


Informacione
Data and Figures
Njihuni me Tiranë-n