Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Drejtoria e Marrëdhënieve Institucionale – Rreth Nesh

Rreth Nesh

Rreth Nesh

Organigrama
Rregulloret

Rregulloret

Bashkëpunimi Kombëtar

Bashkëpunimi me universitete

Bashkëpunimi me institucione

Bashkëpunimi me biznese

Bashkëpunimi Ndërkombëtar

Partnership

Membership

Projektet

Projektet

Informohu

Informohu

Drejtoria e Marrëdhënieve Institucionale – Rreth Nesh

Prof. Gani Moka
Përgjegjesi i Zyres me Institucionet dhe Donatorët
Tel:+355692099001
E-mail: ganimoka@hotmail.com