Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Drejtoria e Marrëdhënieve Institucionale – Bashkëpunimi me Institucione

Drejtoria e Marrëdhënieve Institucionale – Bashkëpunimi me Institucione

 

EMRI TIPI I MAREVESHJES
Ministria e Bujqësisë , Zhvillimit Rural Marrëveshje bashkëpunimi
Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Marrëveshje bashkëpunimi
Agjensia Kombëtare e Ushqimit Marrëveshje bashkëpunimi
Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojties së Bimëve Marrëveshje bashkëpunimi
Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë Marrëveshje bashkëpunimi
 Bashkia Belsh Marrëveshje bashkëpunimi
Prof. Gani Moka
Përgjegjesi i Zyres me Institucionet dhe Donatorët
Tel:+355692099001
E-mail: ganimoka@hotmail.com