Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Databaza e Institucioneve që ka marrëdhënie jashtë vendit

Informacion për Studimet brenda dhe jashtë vendit
Projektet e UBT

Erasmus

Horizont 2020

IPA

COST

INTEREG

Projekte të tjera

Profili Ndërkombëtar i Bashkëpunimit të UBT

Informacioni i shkurtër

Databaza e Institucioneve që ka marrëdhënie jashtë vendit

Profili Kombëtar i Bashkëpunimit të UBT

Informacioni i shkurtër

Databaza e Institucioneve që ka marrëdhënie jashtë vendit

Bashkëpunimi Ndërkombëtar me Universitete

Organe të qeverisjes vendore

Biznese

Organigrama

Organigrama

Rregullore

Rregullore

Projektet

Projektet

Informohu

Informohu

Databaza e Institucioneve që ka marrëdhënie jashtë vendit

 

4.2 Databaza e Institucioneve qe ka marredhenie jashte vendit
Nr. Institucioni Shteti Periudha e Marreveshjes Pikat e bashkepunimit sipas marreveshjeve
Fillimi Mbarimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Universiteti “ Aldo Moro”, Bari Itali 12.10.2015 12.10.2020 Scambio di docenti,ricercatori,studenti e personele technico-amministrativo Produzione congiunta di pubblicazioni,riviste accademiche ed ogni altra tipologia di pubblicazione Svilippo congiunto di progetti di ricerca in ciascun ambito da comune interesse Creazione,sviluppo e promozione congiunti di attivita formati ve innovative Organizzazione di conferenze e/o seminari
2 Universiteti  i Romes “ Tor Vergata” Itali 2004 Pa afat Exchange of visiting academic staff Exchange of undergraduate and graduate students Organization of joint scientific conferences and workshops Exchange of publications, university editions,book and co-operation in communication  networks Applied research, practices of responsible aquaculture, food security Basic research Didactics: Applied ecology, Fishery and a Aquaculture etc. Experience exchange  between international relation offices
3 Universiteti i  Shtetëror i Tetovës Maqedoni 12.01.2016 Pa afat Shkembimi i pervojave ne hartimin e plan-programeve Botimet e perbashketa (tekste universitare dhe artikuj shkencore) Shkembimi i studenteve, mesimdhenesve dhe bashkepuntoreve Komisionet e perbashketa per punime,teza ne programet Master dhe Doktorature Kembimi i pervojave dhe materialeve per ECTS-ne
4 Universiteti Politeknik i Marche-s Itali 07.08.2014 Pa afat Exchange the results of their pedagogy experiences (seminars, courses etc.) Inform te other party about the congresses,debates, science meetings, and publications results) Promote lecturers participation in  seminars, courses and  congresses Promote lecturers  exchange for a period of time being academic or research activities their main objectives Accept students provided they meet the requirements in force established by host university
5 Universiteti i Mariborit Slloveni 24.06.2008 Pa afat Organizing and carrying out undergraduated and  graduated education, exchange of experience, and information on study programs Faculty staff and student  exchange Organizing and carrying out joint research projects and mutual  exchange of information Teaching and research faculty development Mutual exchange of information on academic activities and planned university development Exchange of all publications by university Mutual library cooperation and  exchange of books and informations materials Cooperation of students and student organizations in the field of academic, cultural and support activities
6 Universiteti i Hohenheim-it Gjermani 21.07.2008 Pa afat Exchange of scientific and administrativ staff and students Development and implementation of joint research projects Organization of joint academic and  scientific activities such as courses, lectures etc. Exchange of scientific materials publications and other relevant informations Other forms of academic exchange subject to mutual consent
7 Universiteti Bioteknik i Ljubjanës Slloveni 20.11.2008 Pa afat Cooperation in sustainable agriculture,soil quality,husbandry,livestock machinery etc. Collaborate with academic staff:join scientific research project,exchange of visiting academic staff, exchange of students etc. The host institucion will provide facilities for studying and research at no charge for staff. The two  institucions will make joint applications to EU  institucions for research grants and funds
8 Universiteti  i Patras Greqi 17.06.2009 Pa afat Exchange of visiting academic staff Exchange of undergraduate and graduate students Training Research Curricula development Organization of joint scientific conferences and workshops Exchange of publication, university edition, books and co-operation in communication networks
9 Universiteti i Ankarasë Turqi 03.02.2017 03.02.2021 Both parties will strive to share their academic knowledge and experiences Both parties will facilitate  academic staff  exchange for scientific purpose Both parties will encourage student  exchange in available fields Book, other various publications and materials used for education will be  exchange Both parties will facilitate joint research projects  and the organization of joint scientific activities in fields of common interest
10 Universiteti i Firences Itali 29.08.2014 29.08.2021 Scambi di visite fra docenti e ricercatori delle strutture promotrici Scambi di pubblicazioni ed informazioni sugli specifici settori Scambi di studenti post-laurea per soggiorni di studio e di ricerca Scambi di studenti finalizzati alla frequenza di corsi tirocini,specializzazioni Scambi di personale tecnico e amministrativo quando ritenuto opportuno ai finodo esperienze.
11 Universiteti i East Sarajevo(Sarajevo Lindore) Bosnje Hercegovinë 03.02.2017 03.02.2022 to promote individual contacts among students and academic staff to provide opportunities for staff exchange in order to promote links in teaching to provide opportunities for student exchange to develop and encourage joint research to develop exchange of knowledge to develop collaborative postgraduate distance learning programs to develop academic staff  development  programs
12 Universiteti Aristotel, Selanik Greqi 12.09.2016 12.09.2019
13 Universiteti Justus Liebig Giessen Gjermani 21.10.2013 Pa afat Collaboration within the frame of joint research projects Exchange of students and  academic staff Networking for a sustainable collaboration between the universities Mutual support for the preparation of seminars, conferences and working groups Exchange of of academic and scientific publications,documents and other information.
14 Universiteti Ioniani Korfuzit Greqi 29.04.2014 29.04.2024 Academic exchange of teaching staff,and students Elaboration,development and implementation of joint research project Organization of joint scientific events Preparation and editing of high quality joint publications in peer-reviewed scientific journals Data and document exchange Bilateral visits Realization of joint Master and PhD programs Establishment and development of joint research unit
15 Universiteti  i Giessenheim Gjermani 11.01.2017 11.01.2022 Exchange of teachers and researchers Exchange of faculty staff Exchange of undergraduate/graduate student Joint research activities Joint co-supervision of doctor theses Joint curriculum development project Participate in seminars and academic meeting Participate in knowledge transfer actions for revelant industry sector Short-term academic programmes
16 Universiteti  i Teramo-s Itali 2016 Pa afat Exchange visit of teaching and research academic staff Circulation of publications and information on the specific study Exchange visit of post-graduate students for the period of study and research Student exchange for the purpose of attending courses Exchange visit of  technical or administrative staff
17 Universiteti i Mendel-it Çeki 26.02.2016 Pa afat Cooperation research activities Exchange of faculty members Exchange students Exchange of scientific materials, publications and information Other activities as agreed upon by both parties
18 Universiteti i Camerinos Itali 15.06.2016 15.06.2021 Cultural and scientific exchange is indispensable to academic instuitutions to develop their educational and research activities To promote and encourage direct cultural agreements between institutions of higher education Share in establishing an appropriate form of exchange program in the field of education and research Exchange visit of teaching,research and staff Circulation of publications on the specific fields of study and  research Exchange visit of post-graduate students Student exchange for the purpose of attending courses Exchange of visit of technical or administrativee staff
19 Universiteti i Foggia-s Itali 01.09.2017 31.10.2018 Facilitate the educational mobility of student from AUT To  exchange individual students Student program fees/benefits at host institution Academic status of students
20 Universiteti Siirt Turqi 09.05.2017 09.05.2022 Exchange of student Exchange of faculty and staff members Training programmes Exchange  of scholarships Joint research activities Participation in seminars, and academic meeting Exchange of academic materials Short-term academic programmes
21 Universiteti Nitra-s Sllovaki 16.10.2017 16.10.2022 Joint research activities and publications in scientific journals Exchange  of teacher staff,and students Participation in seminars, conferences and academic meeting Special short-term academic programmes Development of virtual study modeles Exchange  of methodology Preparation of double degree programs
22 Universiteti Shtetëror Agrar i Shën Peterburgut Rusi 20.06.2017 20.06.2022 Kapercimi  i nivelit te varesise ndaj furnizimeve te importit te materialeve gjenetike Kryerja e kerkimeve per venien ne zbetim te sistemeve te mjeteve kimike dhe biologjike te bimeve dhe prodhimeve shtazore Krijimin e nje sistemi komunikimi te perbashket Planifikimin afatgjate dhe perditesimin e projekteve bashkekohore
23 Fondacioni Brodolini Itali 18.01.2017 Pa afat AUT promote the open innovation in Agrifood Programme as the individual wih innovative ideas in the agrifood industry and public authorities, companies and institutions AUT  to advertise website and other available communication channels as set out in the communication strategy AUT will have the possibility to organize an Open Innovation day AUT will have  possibility to follow-up with any of participants in the Global innovation Camp The logo of  AUT as a promoter shall be given max visibility on all promotional materials
24 Czech Universitety of Life Sciences Pragë 15.12.2016 15.12.2021 Exchange of students and staff Joint research activities Participation in seminars and academic meetings Exchange of  academic information and materials Publication activities of mutual interest
25 Universiteti Tianzhijn Kinë 11.02.2015 11.02.2018 Short and long-term teaching and seminar development and other forms of faculty collaboration Undergraduate and graduate student partnership programs including student exchange programs, and degree programs Collaborative research, innovation, learning and teaching Masterʹs program for graduate student program To enroll qualified students who have completed bachelorʹs degree at masterʹs program Jointly establish a dual –tutor system of doctoral programs for PhD candidates and for doctor degree
26 Universiteti Molise Itali 11.06.2018 11.06.2023 Promote institutional exchange of teaching/research activities Receive undergraduate/graduate student for periods for study/research Organize symposiums, conferences, short courses and meetings Carry out joint research and continuing education programs Exchange information in teaching, student development and research Promote academic collaboration at both faculty Act as principal contact for end/group activities Distribute information about the faculty, facilities, research etc Periodically review and  evaluate past activities and to work out new ideas
27 Universiteti Vigo Spanjë 16.05.2018 Pa Afat The development of research project The organisation and implementation of any kind of academic activities: courses,lectures,symposiums or seminars Supporting researchers and students Exchange of publications, research and  any kind of academic materials Exchange and collaboration in cultural projects of mutual interest Exchange of students and academic staff.
28 Universiteti Porto Portugali 06.02.2018 06.02.2023 Increase the scientific and cultural relationship Further the development of mutual collaboration Exchange of information, materials and scientific information in those fields which are of interest to both universities Promote teaching and researching in fields of mutual interest Promote the mobility of teachers, staff, researchers and students between both universities Curriculum development Preparation of joint research projects Participation in seminars and academic meetings. Exchange of accreditation procedure and standarts.
29 Universiteti Silesian i Teknologjisë Poloni 15.02.2018 15.02.2023 Exchange of research and teaching personnel Exchange of students Supervising exchange students during industrial training in factitious Academic and research programs Double diploma program Co-tutelle program All administrative manegement tasks of mutual interest
30 Universiteti i Stambollit Turqi 12.03.2018 12.03.2023 Joint curricular activities in education and teaching; summer schools,diploma programs Joint extra-curricular activities in academic and scientific fields Collaboration on Doctoral student exchange and on writing co-supervised doctoral thesis Collaboration research projects and studies Collaboration academic and scientific publications Exchange of undergraduate and graduate students Exchange of research and teaching staff Exchange of academic publications and scholarly documents
31 Universiteti  i  Perugias, Fakulteti i Mjekësisë Veterinare Itali 2009 2014
32 Universiteti i Maharishi-t SHBA 2009 2014
33 Rrjeti i Universiteteve Mesdhetare Itali 2009 2014
34 Universiteti i Torinos Itali 2009 2014
35 Universiteti i Tuscia-s, Viterbo Itali 2009 2014
36 Universiteti Norvegjez i Shkencave të Jetës Norvegji 2010 2015
37 Universiteti Bujqësor i Athinës Greqi 2010 2015 Promote institutional exchange of teaching/research activities Receive undergraduate/graduate student for periods for study/research Organize symposia, conferences, short courses and meetings Carry out joint research and continuing education programs Exchange information in teaching, student development and research Promote academic collaboration at both faculties Act as principal contact for end/group activities Distribute information about the faculty, facilities, research etc Periodically review and evaluate past activities and to work out new ideas
38 Universiteti i Beogradit Serbi 2010 2015
39 Universiteti Akademia e Biznesit,Novi-Sad Serbi 2010 2015 Promote inst. exchange of teaching/research activities Receive undergraduate/graduate student for periods for study/research Organize symposiums, conferences, short courses and meetings Carry out joint research and continuing education programs Exchange information in teaching, student development and research Promote academic collaboration at both faculties Act as principal contact for ind/group activities Distribute information about the faculty, facilities, research etc Periodically review and evaluate past activities and to work out new ideas
40 Kompania e Mikro Mineraleve Gmbh, Rechnitz Austri 2010 2015
41 Universiteti Yaloha Turqi 2011 2014
42 Instituti mesdhetar Agronomik ( CIHEAM, IAM, Bari) Itali 2012 2015
43 Universiteti Bujqësor Beijing Kine 15.06.2012 15.05.2017
44 Universiteti Presov Sllovaki 19.03.2013 19.03.2018
45 Universiteti e Evropës Juglindore Maqedoni 25.03.2013 25.03.2018
46 Ferma Agrare bavareze Gjermani 2010 2015
47 University of Zagreb Kroaci 27.06.2019 27.06.2024 Interest in academic education, research and knowledge exchange in field of cartography. Products  (learning material in particular) generated withing the frame of BestDI project. Results derived  from Bestsdi project Future communication and cooperation relation to BestsdI project
48 Orenburg State Agrarian University, Rusi 09.10.2017 09.10.2022 To  facilitate and to enhance international cooperation in education and science To promote development and carry out joint scientific research Open specific project and sign of separate contracts  with the indication of contents
49 Universita degli studi di Milano, Itali 14.05.2019 14.05.2022 Promote the development of research projects of common interest and encourage the scientific cooperation. Represents the achieving the aforementioned objectives and it will focus on domestic animals Promote and encourage the scientific cooperation including the exchange of professors and researchers The parties will jointly draft a yearly work program, an exchange program and a report concerning the performance of the project
50 Burdur Mehmet Akif Ersoy University Turqi 27.03.2019 31.12.2022 Student and academic staff exchange Regulation on students and academic staff exchange programmes between Higher education institution
51 Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO ) Halle Gjermani 04.12.2019 04.12.2024 Joint supervision/Mentoring or supporting PHD candidates Exchange staff in programmes to the mutual benefit of both instructions Collaboration in teaching, research and development and consultancy studies. Providing advise, training and when agreed also mentoring to PHD candidates affiliated to AUT ore IAMO Coordinating and supporting field research work of PHD candidates of either institution Hosting PHD candidates of respective institutions( period to be agreed) Organizing seminars, colloquia and other types of academic activities for PHD candidates Write and implement joint projects Provide advise to partner institutions including policy- makers, donors and private sector actors upon requires and agreement
52 Universiteti I Stambollit-Cerrahpasa, Turqi 10.01.2019 10.01.2024 Joint curricular activities in summer schools and diploma programs Collaboration on doctoral student exchange and on writing co supervised Joint extra-curricalar activities in academic and scientific fields Collaboration research projects and studies Collaboration academic and scientific publications Exchange of undergraduate and graduate students Exchange of research and teaching staff Exchange of academic publications and scholarly documents
53 Universiteti Ayfon Kocatepe Turqi 03.06.2019 03.06.2024 Promote institutional exchange of teaching/research activities Receive undergraduate/graduate student for periods for study/research Organize symposia, conferences, short courses and meetings Carry out joint research and continuing education programs Exchange information in teaching, student development and research Promote academic collaboration at both faculties Act as principal contact for end/group activities Distribute information about the faculty, facilities, research etc Periodically review and evaluate past activities and to work out new ideas
54 Universiteti i Zaragozes Spanje 28.02.2019 28.02.2023 Facilitate cooperation between the universities in the fields of higher education and research To report the results of their teaching experiences (courses,seminars) To promote the participation in accordance with the regulations that obtain in each country of teaching staff from the other institution To support the exchange of lecturers within the real of possibility, for a certain period of time for either teaching of research purposes. To exchange students in accordance with the annual programmes. To diffuse as much as possible this agreement in both institutions in order to favour and extend the cooperation towards new fields.
55 Universiteti I Shekncave te Aplikuara dhe Artit (Hochschule Hannover) Gjermani 23.11.2018 23.10.2023 Exchange of information including exchange of library materials and research publications Exchange of faculty for purposes of research, lectures and seminars/symposi. Joint research activities Exchange of students for study, research and internship.
56 DASEP srl, pjese e Grupit Fortis Itali 01.10.2018 01.10.2023 Cooperation on capacity building issues through training and specialization Trainings on the quality of production and certification for health and welfare of animals and plants Training of support staff and students on: priring and plant maintenance, animal breeding, tourism industry etc. Training program methods: support training processes,individually trainees,specific staff,certification processes
57 Qendra Kombetare per Bujqesi dhe Ushqim Sllovaki 29.04.2020 15.12.2020 Building a national Albanian food composition database Collection and documentation of food composition data in software and preparing aggregated  composition dataset. Undertakes to produce and deliver National Agricultural following outputs when using the software Daris 1.1.8
Prof. Gani Moka
Përgjegjesi i Zyres me Institucionet dhe Donatorët
Tel:+355692099001
E-mail: ganimoka@hotmail.com