Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Databaza e Institucioneve që ka marrëdhenie jashtë vendit

Informacion për Studimet brenda dhe jashtë vendit
Projektet e UBT

Erasmus

Horizont 2020

IPA

COST

INTEREG

Projekte të tjera

Profili Ndërkombëtar i Bashkëpunimit të UBT

Databaza e Institucioneve që ka marrëdhënie jashtë vendit

Profili Kombëtar i Bashkëpunimit të UBT

Informacioni i shkurtër

Databaza e Institucioneve që ka marrëdhënie jashtë vendit

Bashkëpunimi Ndërkombëtar me Universitete

Organe të qeverisjes vendore

Biznese

Organigrama

Organigrama

Rregullore

Rregullore

Projektet

Projektet

Informohu

Informohu

5.2 Databaza e Institucioneve qe ka marredhenie jashte vendit
5.2.1 Universitete
Nr. Universiteti, Institucioni Shteti Fillimi Mbarimi                                                                                                                  Pikat e bashkepunimit institucional
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Universiteti Europian i Tiranës Shqipëri 01.02.2017 01.02.2022
2 Universiteti “ Marin Barleti” Shqipëri 25.11.2008 Pa afat
3 Universiteti  “Sevasti dhe Parashqevi Qirjazi” Shqipëri 05.02.2009 Pa afat
4 Albania University ( UFO) Shqipëri 11.01.2016 Pa afat
5 Universiteti Politeknik i Tiranës Shqipëri 29.01.2013 Pa afat
6 Universiteti Publik i Mitrovicës Kosovë 20.12.2013 20.12.2018 Vizita te stafit akademik dhe kerkimor te angazhuar ne mesimdhenie Angazhim te stafeve akademike ne mesimdhenie Shkembim te teksteve mesimore dhe publikime te tjera. Vizite te studenteve te doktoratures, doktore te shkencave, kerkuesve te rinj per aktivitete shkencore te integruara Shkembim studentesh Publikime te perbashketa;shkembime te publikimeve dhe shkembim te dokumentacionit shkencor e mesimor. Takime dhe seminare te perbashketa Konferenca te perbashketa dhe aktivitete te tjera shkencore Forma te tjera bashkepunimi: perpunim i metodave didaktike novatore, aktivitete pedagogjike etj
7 Universiteti ”Ushkin Hoti’ Prizren Kosovë 2013 2018
8 Universiteti i Shkencave të Aplikuara, Ferizaj Kosovë 01.12.2016 Pa afat Organizimin e mesimit ne nivel universitar dhe post-universitar dhe shkembimin e pervojes Shkembimin e personelit akademik dhe administrativ si dhe te studenteve Organizimin e projekteve te perbashketa kerkimore Zhvillimin e mesimdhenies dhe kerkimeve shkencore Shkembim te ndersjellte te informacionit mbi aktivitetet akademike Shkembim te botimve te publikuara Bashkepunim te ndersjellte ne shkembimin e librave, revistave dhe materialeve te tjera Bashkepunim te studenteve dhe organizatave studentore Shkembim informacioni dhe koordinim i kerkesave te regjistrimit ne studimet universitare dhe pasuniversitare
9 Universiteti Epoka Shqipëri 12.12.2016 Pa afat
10 Universiteti i Mjekësisë Shqipëri 28.02.2018 28.02.2022
11 Universiteti  ‘Zoja e Këshillit të mirë Shqipëri 06.02.2017 06.02.2022
12 Universiteti “ Hasan Prishtina” Kosovë 03.11.2017 Pa afat Shkembimin e personelit akademik dhe te studenteve Botime te perbashketa te teksteve universitare Bashke-udheheqjen e studenteve ne nivelin Master dhe Doktorate Projektet e perbashketa kerkimore Organizimin e konferencave te perbashketa kerkimore Shkembimin e informacionit mbi aktivitetet, politikat dhe rregulloret
13 Universiteti Wisdom Shqipëri 03.03.2017 03.03.2022
Prof. Gani Moka
Përgjegjesi i Zyres me Institucionet dhe Donatorët
Tel:+355692099001
E-mail: ganimoka@hotmail.com