Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Biznese

Informacion për Studimet brenda dhe jashtë vendit
Projektet e UBT

Erasmus

Horizont 2020

IPA

COST

INTEREG

Projekte të tjera

Profili Ndërkombëtar i Bashkëpunimit të UBT

Informacioni i shkurtër

Databaza e Institucioneve që ka marrëdhënie jashtë vendit

Profili Kombëtar i Bashkëpunimit të UBT

Informacioni i shkurtër

Databaza e Institucioneve që ka marrëdhënie jashtë vendit

Bashkëpunimi Ndërkombëtar me Universitete

Organe të qeverisjes vendore

Biznese

Organigrama

Organigrama

Rregullore

Rregullore

Projektet

Projektet

Informohu

Informohu

5.2.3 Biznese
Nr. Institucioni Shteti Periudha e Marreveshjes Pikat e bashkepunimit sipas marreveshjes
Fillimi Mbarimi 1 2 3 4
1 Foring Capital Development Group” Shqipëri 2009 Pa afat
2 YUNUS, Social Business GMBH Shqipëri 2013 Pa afat To introduce and mainstream the idea of social business into research through case studies of specific businesses To encourage, teaching the theory and practice of social business within the curricula To develop together sustainable long-term programs such workshop,conferences,public event,competitions etc. To carry out any other activities of mutual interest for the development and promotion of the idea
3  Dhoma  Britanike e Tregtisë Shqipëri 2.10. 2013 Pa afat
4 CMB, Albania SHPK Shqipëri 25.04.2014 Pa afat
5 Megatek Shqipëri 16.04.2018 16.04.2023
6 Devolli Hydropower, SH A. Shqipëri 2014 2014
7 Këshilli i Agrobiznesit Shqiptar (KASH) Shqipëri 2010 2015
Prof. Gani Moka
Përgjegjesi i Zyres me Institucionet dhe Donatorët
Tel:+355692099001
E-mail: ganimoka@hotmail.com