Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Dea Buza

Departamenti i Hortikulturës dhe Arkitekturës së Peizazhit
Fakulteti i Bujqësisë dhe i Mjedisit
Misoni dhe Vizioni
Përgjegjësi i Departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Programet e studimit
Informacion për studentët

Edukimi

2014 – 2016 Post Master ne Parametric Design, IHS Rotterdam dhe POLIS

University

2009 – 2014 Master Shkencore ne Arkitekure dhe Dizajn Urban, Polis University Tirana

Lendet:

Studio Projektimi 1;
Studio projektimi gjitheperfshires 1;
Peizazhi Urban;

Interesat kërkimore

Gjermoplasma e pemeve frutore, Permiresimi gjenetik, Permiresimi teknologjive te kultivimit ne Peme, ulli dhe agrume.

TITULLI

Asistent lektor

 

DEPARTAMENTI

Hortikultures dhe Arkitekture Peizazhi

 

NDERTESA

Godina e Agronomise,
Fakulteti I Bujqesise dhe Mjedisit

 

TELEFONI

0695129486

 

EMAIL
dbuza@ubt.edu.al