Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Datat shlyerjes së detyrimeve për studentët e ciklit të parë të studimeve, kurset e treta, FEA

Mbështetur në Regulloren e FEA-se, datat Shlyerjes së Detyrimeve për studentët e ciklit të parë të studimeve (Bachelor),  kurset e treta në sistemin me kohë të plotë për sezonin e vjeshtës do të jenë: 20 dhe 21 Qershor 2019.

Kliko këtu:  Datat e Shlyerjes së Detyrimeve