Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Datat e riprovimeve, shlyerjes së praktikës profesionale dhe mbrojtjes së mikrotezës, FEA

Bashkangjitur do të gjeni datat e riprovimeve, shlyerjes së praktikës profesionale dhe mbrojtjes së mikrotezës për studentët e ciklit të dytë të studimeve Master Profesional si dhe datat e riprovimeve dhe mbrojtjes së mikrotezës për studentët e ciklit të dytë të studimeve Master Shkencor:

Kliko këtu: Data riprovimesh MSH & MP
Kliko këtu: Mbrojtje Diplome MSH
Kliko këtu: Data e Shlyerjes së Praktikës Profesionale, MP
Kliko këtu: Mbrojtje diplome MP

FACEBOOK:  Universiteti Bujqësor i Tiranës Faqja Zyrtare
FACEBOOK:  www.facebook.com/ubtpublic             .