Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Datat e provimeve për studentët e K.III Bachelor, studentët e K.II Master i Shkencave dhe Master Profesional

Bashkangjitur do të gjeni datat e provimit të formimit dhe mbrojtjes së diplomës për ciklin e parë të studimeve Bachelor,  datat e riprovimeve para diplomimit për kursin e tretë Bachelor dhe kursin e dytë Master i Shkencave dhe Master Profesional si dhe datat e sezonit të dytë (java e fundit e muajit mars) të provimit të formimit dhe mbrojtjes së diplomës për ciklin e dytë të studimeve Master i Shkencave dhe Master Profesional:

Kliko këtu: Datat e mbrojtes Bachelor 2020
Kliko këtu: Datat e riprovimeve para diplomimit Bachelor Kursi III
Kliko këtu: Datat e diplomimit sezoni i dyte, viti akademik 2018-2019
Kliko këtu: Organizimi i Praktikave Profesionale MP