Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Çertifikat Akreditimi, Bachelor në Menaxhimi i Turizmit Rural

Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Misioni dhe Vizioni
Përgjegjësi i departamentit
Stafi Ndihmës Akademik
Programet e studimit
Shërbimet MTR

 

Çertifikat Akreditimi, Bachelor në Menaxhimi i Turizmit Rural