Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Ceremonia e dhënies së emrit: Biblioteka Shkencore “Mentor Përmeti”

Më 24.04.2015 Biblioteka Shkencore merr emrin e Akademikut Mentor Përmeti

Lindi në Tiranë, më 20/12/1920. Studimet e larta i kreu në Sofje të Bullgarisë.Zv. Ministër i Bujqësisë; Zv. Rektor dhe Rektor i ILB (sot UBT). Themelues i shkencës së Përmirësimit Gjenetik në Shqipëri. Autor i një sërë librash, teksteve universitare,monografive si dhe shumë artikujve shkencorë brenda dhe jashtë vendit. Kryeredaktori i parë i Buletinit të Shkencave Bujqësore

Pamje nga ceremonia e dhënies së emrit: Biblioteka Shkencore “Mentor Përmeti”