Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

CEEPUS – Bursa për studentët

Universiteti Bujqësor i Tiranës njofton studentët e Fakultetit të Mjeksisë Veterinare, Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit si edhe të Fakultetiti të Bioteknologjisë dhe Ushqimit të aplikojnë për bursat që ofron CEEPUS në Universitetet:

  • University of Zagreb
  • University of Veterinary Vienna
  • University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno
  • University of Veterinary Budapest
  • Wroclaw University of Environment and Life Sciences
  • University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Kosice

Studentet qe janë aktualisht në vitin e fundit të studimeve nuk mund të marrin pjesë.

Për të aplikuar ju duhet të regjistroheni nëpërmjet https://www.ceepus.info/ si edhe te klikoni ne FAQ për më shumë informacione.

Për paqartësi, kontaktoni +355693272742