Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Uncategorized

Universiteti Bujqësor i Tiranës njofton se në zbatim të nenit 38, 44 dhe 46 Ligjit Nr.80.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë” si dhe në zbatim të nenit 14,

Studentët e Universitetit Bujqësor të Tiranës zhvillojnë aktivitete të ndryshme duke ju ardhur në ndihmë fëmijëve në nevojë me veshje, lodra dhe ushqime.Bamirësia është një xhest fisnik,gjë që të cilën studentët po e promovojnë më shembuj konkret për të ndërgjegjësuar