Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Projektet

Programi COST i Bashkimit Evropjan është një kornizë ndërqeveritare për Bashkëpunimin Evropian në shkencë dhe teknologji, duke lejuar koordinimin e kërkimeve kombëtare të financuar në një nivel evropian. Ky program k

Rreth nesh: Universiteti Bujqësor i Tiranës ka gjeneruar vazhdimisht brenda familjes së madhe akademike, lëvizje dhe tendenca të natyrave të ndryshme që kanë për qëllim të sjellin perspektiva të reja në shoqëri dhe arsimin e lart

The GRADUA project will support Albanian Universities by establishing an integrated demand supply matching model based on the graduates’ database through: collection of