Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Projekte

EU4TECH një projekt tre vjeçar (2017-2020) nga Komisioni Evropian, i krijuar për të ndërtuar kapacitete për Transferimin e Teknologjisë nga Organizatat e Kërkimit Publik (PRO) dhe për të ndihmuar në zhvillimin e ekosistemit më të gjerë të inovacionit

Horizon 2020 është programi më i madh i risive kërkimore të Bashkimit Europian me qëllimi për të nxitur rritjen ekonomike dhe për të krijuar vende pune. Horizon 2020 ka mbështetjen politike të drejtuesve të Europës dhe të anëtarëve t

Agricultural University of Tirana, Albania (AUT) is a partner in the project “AgroFood Innovation Clusters”-AgroLabs. Co-financed by Transnational Cooperation Programme Interreg Balkan– Mediterranean 2014 – 2020