Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

newsletter-vol-2

U mbajt në datat 4-5 mars Parlamenti i Dytë Rural Shqiptar 2021 me pjesëmarrjen e rreth 600 personave nga e gjithë Shqipëria. Pjesëmarrësit u mblodhën virtualisht dhe fizikisht në punimet e këtij parlamenti organizuar nga Rrjeti Shqiptar për Zhvillim

Me sukses përfundoi sezoni i provimeve të semestrit në Universitetin Bujqësor të Tiranës, i cili nisi zyrtarisht në datën 18 shkurt. Zëvendësrektori për mësimin në UBT, Prof. ASOC. Dr. Ilir Kapaj saktëson se në zbatim të udhëzimeve të Ministrisë së