Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Newsletter Vol.1 Nr.3

Për herë të parë Universiteti Bujqësor i Tiranës do të shërbejë si një qendër e testimit për ‘’Aptis General Test’’ të gjuhës angleze për dhjetëra studentë. Një gjë e tillë është tashmë e mundur falë marrëveshjes së nënshkruar më 21.09.2021