Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Klubet e Studenteve

Klubi i Ditëve Festive i UBT-së i kushton një rëndësi të madhe ditëve festive kombëtare dhe ndërkombëtare, studentët zhvillojnë aktivitete që simbolizojnë dhe përfaqësojnë denjësisht datën e një ngjarje të caktuar historike.

Klubi Sportit angazhon studentët dhe pedagogët e UBT-së në aktivitete të ndryshme sportive si futboll, basketboll, volejboll, tenis, shah etj. Organizimi I Kampionateve Sportive në disiplina të ndryshme Brenda universitetit ngjall interesin e studentëve për tu bërë pjesë, kështu arrijmë

Klubi Agronomëve është një organizim studentor I Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit me qëllim zhvillimin e aktiviteteve me të ftuar profesionist nga fusha e agronomisë, aplikimin e dijeve në terren dhe kyrerjen e studimeve me njëri – tjetrin.

Klubi Ekonomistëve është një organizim studentor të cilët respektivisht besojnë në idetë liberale ose jo liberale për zhvillimin e ekonomisë dhe tregut. I krijuar nga studentët e Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit.Aktiviteti I klubit lidhet me vizita në bizneset shqiptare, për

“Klubi Miqtë e Mjedisit” mbledh rreth vetes jo vetëm studentët e Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit për të zhvilluar aktivitete të natyrës që karakterizon këta student, por pjesë e tij janë edhe studentët e fakulteteve të tjera të Universitetit Bujqësor