Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Hidden

Projekti “AgroLabs” ka për qëllim të nxisë prodhimin dhe përhapjen e prodhimeve inovative bujqësore dhe ushqimore në territorin e „Ballkanit - Mesdheut“ nëpërmjet: organizimit të zinxhirëve lokalë për krijimin e vlerave të shtuara, mbështetjes për biznesin e vogël e të