Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

FSHP

Universiteti Bujqësor i Tiranës rishpall 1 (një) vende pune për personel akademik pranë Fakultetit të Shkencave Pyjore. Konkursi do të zhvillohet në godinën e Rektoratit, në sallën e mbledhjeve të Rektoratit, në datën 04.03.2022 në orën 14:00. Të interesuarit do të dërgojnë

Universiteti Bujqësor i Tiranës rishpall 1 (një) vende pune për personel akademik pranë Fakultetit të Shkencave Pyjore. Konkursi do të zhvillohet në godinën e Rektoratit, në sallën e mbledhjeve të Rektoratit, në datën 14.10.2021 në orën 11: 00 .

Universiteti Bujqësor i Tiranës shpall 1 (një) vend pune për personel akademik pranë Fakultetit të Shkencave Pyjore. Konkursi do të zhvillohet në godinën e Rektoratit, në sallën e mbledhjeve të Rektoratit, në datë 26.07.2021 në orën 10:00. Të i